Kontakt

Hovednummer: 5542 1900

https://www.bostedetinyrup.dk/

Adresse

Bostedet i Nyrup
Skovvej 7
4262 Sandved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 11200303

Om Bostedet i Nyrup

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Beboeren skal kunne bo selvstændigt i egen bolig uden behov for omfattende individuel støtte og hjælp.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende – relationsorienteret tilgang: o I arbejdet med anerkendende pædagogik handler det blandt andet i høj grad om at medarbejderen kan sætte sig i beboerens sted og se verden ud fra beboerens perspektiv (mentalisering). Medarbejderen skal således forholde sig nysgerrigt til - og spørge ind til beboerens ønsker, behov, interesser, drømme, forhåbninger, mv., på en måde, hvor beboeren føler sig anerkendt og respekteret på egne præmisser. Social Recovery: o Ved en målrettet indsats ift. et eller flere af de fem hovedelementer i Social Recovery (recovery-plan) tilbydes beboerne mulighed for at arbejde konkret med nogle betydende essentielle problemstillinger og mål, der samlet set har til formål at forbedre følelsen af livskvalitet for den enkelte. Neuropædagogik: o Medarbejdernes neuropædagogiske indsats baseres på neuropsykologisk screening af beboerne, og en deraf følgende kompenserende og afstemt tilgang.

Pladser: 40

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 1.943

Dagtilbud: 382,00

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned

Leder: Klaus Petersen

Visitationsansvarlig: Inger Stoksbjerg, tlf.: 23284682

Antal ansatte: 47

Fuldtidsstillinger: 44

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1960

Find vej