Adresse

Bostedet Poseidon
Fugløvej 4
7760 Hurup Thy

Region: Nordjylland
Kommune: Thisted
CVR nr.: 36865512

Om Bostedet Poseidon

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 11 - 23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi er godkendt til og har erfaring i arbejdet med børn og unge mellem 11 og 23 år. Børn og unge i mistrivsel som fx angst, selvskadende, og / eller udad reagerende adfærd. Vi har ligeledes erfaring i arbejdet med børn / unge der har behov for meget struktur, tydelighed og kontinuerlig voksenstyring. Udgangspunktet er, størst muligt hensyn til den enkeltes behov, køn og alder. Foruden ovennævnte, har vi erfaring i arbejdet med integration af flygtninge og indvandrere. Vi modtager også, hvor barnet eller den unge har/lider af traume- og stresssymptomer. Akutanbringelse er en mulighed, af kortere eller længere varighed.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 73000/93300

Opsigelsesvarsel: 1.mdr.

Leder: Morten Glerup Maagaard

Visitationsansvarlig: Morten Glerup Maagaard, tlf.: 44101300

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 16

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2015

Find vej