Botilbud Granlunden

Kontakt

Hovednummer: 5477 0416

Leder mobiltelefon: 22247028
Stedfortræder mobiltelefon II: 27293467

www.botilbudgranlunden.dk

Adresse

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
4862 Guldborg

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 18889609

Om Botilbud Granlunden

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 år og opefter

Overordnet er Granlundens socialpædagogiske struktur og tilgang ’Den professionelle familie-ånd’, hvilket er et grundlæggende udgangspunkt for hele personalegruppens helhedsorienterede arbejdsindsats. Vi er et bofællesskab, der vægter hjerterum og rummelighed højt i såvel individualiteten som i fællesskabet. Alle mennesker har brug for at opleve succes og føle sig anerkendt i det, der har betydning for den enkelte. Vi arbejder med at skabe en hverdag, hvor den enkelte beboer får mulighed for at udvikle sig igennem motivation og troen på sig selv som et værdifuldt menneske. Udvikling og erhvervelse af nye færdigheder skabes gennem tillid, positivitet og den individuelle indre følelse af glæde og succes. Vores neuropædagogiske fokus ligger på, hvordan vi gennem ændringer i relation og miljø kan skabe forudsætninger for udvikling og trivsel hos alle Granlundens beboere.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 61.104

Opsigelsesvarsel: lb måned + 30 dage

Leder: Solveig Berner

Bestyrelsesformand: Poul A. Larsen

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

Granlunden er godkendt under serviceloven § 107 til syv beboere. Granlundens målgruppe er voksne mennesker i alderen 18 år og opefter med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, der alle har behov for daglig støtte og guidning til individuel livsudfoldelse samt håndtering af hverdagens udfordringer gennem involvering og samarbejde. Granlundens overordnede udgangspunkt er: ’Sammen skaber vi det gode liv’. ’Sammen’ handler blandt andet om samspil, involvering og lydhørhed, mens ’det gode liv’ handler om et personligt anliggende. Lige midt i dette samspil skal vi alle finde mulighed for at leve og udvikle os på hver vores individuelle og personlige måde, således at vi mærker ansvar og mening med involvering i livet.

Individuelle livsværdier er både subjektive og objektive, og de skabes i sociale relationer med andre mennesker, hvilket stiller store krav til den socialpædagogiske praksis for at sikre den enkelte beboers mulighed for individuel livsudfoldelse. Den enkelte beboers psykiske, fysiske og sociale formåen og kompetencer er tre områder, der i indbyrdes samspil udgør en sammenhæng for det enkelte menneskes oplevelse af og indflydelse på udfoldelse af eget liv og færden – tre områder, der i dynamisk samspil er i fortløbende udvikling, afvikling og indvikling i ethvert menneskes livsforløb. Granlundens omdrejningspunkt er det nære relationsarbejde, hvor udgangspunktet til alle tider er de kompetencer den enkelte beboer er i besiddelse af uanset udviklingsniveau.

Mennesker med nedsat funktionsevne kan have svært ved at sætte ord på egne følelser og behov, hvilket gør at de dagligt har brug for professionel hjælp. Granlundens socialpædagogiske personale har fokus på ligeværdig og åben dialog for derigennem at skabe et tryg samspil med og mellem vores beboere. Denne tilgang har til formål at afhjælpe beboernes individuelle udfordringer og udvikle deres sociale kompetencer. Omdrejningspunktet for en ligeværdig og åben dialog er hele tiden at holde sig for øje og have en generel forståelse for, hvad udviklingsforstyrrelserne og funktionsnedsættelserne har af konsekvenser for den enkelte beboers sociale kompetencer. Det er meget sårbare mennesker, vi arbejder med, og derfor hviler det pædagogiske ansvar for den gode relation med anerkendende, ligeværdig og imødekommende kommunikation hos personalet.

Find vej