Adresse

Botilbud Granlunden
Guldborgvej 141
4862 Guldborg

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 18889609

Om Botilbud Granlunden

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 år og opefter

Overordnet er Granlundens socialpædagogiske struktur og tilgang ’Den professionelle familie’, hvilket er et grundlæggende udgangspunkt for hele personalegruppens helhedsorienterede arbejdsindsats. Vi er et bofællesskab, der vægter hjerterum og rummelighed højt i såvel individualiteten som i fællesskabet. Alle mennesker har brug for at opleve succes og føle sig anerkendt i det, der har betydning for den enkelte. Vi arbejder med at skabe en hverdag, hvor den enkelte beboer får mulighed for at udvikle sig igennem motivation og troen på sig selv som et værdifuldt menneske. Udvikling og erhvervelse af nye færdigheder skabes gennem tillid, positivitet og den individuelle indre følelse af glæde og succes. Vores neuropædagogiske fokus ligger på, hvordan vi gennem ændringer i relation og miljø kan skabe forudsætninger for udvikling og trivsel hos alle Granlundens beboere.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 62.024

Opsigelsesvarsel: lb måned + 30 dage

Leder: Solveig Berner

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 6,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1995

Find vej