Kontakt

Hovednummer: 9863 3100

www.tvaers.com

Adresse

Botilbud på TVÆRS ApS
Nørregade 14
9640 Farsø

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerlands
CVR nr.: 29316279

Om Botilbud på TVÆRS ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 13-60

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Der henvises til vores hjemmeside.

Pladser: 40

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: Variabel

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Leder: Asgar Nohr Toft

Visitationsansvarlig: Kristian Thrige Virenfeldt, tlf.: 22685301

Antal ansatte: 175

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2006

Find vej