Botilbud på TVÆRS ApS

Kontakt

Hovednummer: 9863 3100

www.tvaers.com

Adresse

Botilbud på TVÆRS ApS
Nørregade 14
9640 Farsø

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerlands
CVR nr.: 29316279

Om Botilbud på TVÆRS ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 13-60

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Der henvises til vores hjemmeside.

Pladser: 32

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Variabel

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Visitationsansvarlig: Kristian Thrige Virenfeldt

Leder: Asgar Toft Kristensen

Antal ansatte: 141

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2006

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej