Botilbuddet Degnebo

Kontakt

Hovednummer: 9385 8222

https://degnebo.dk/

Adresse

Botilbuddet Degnebo
Høedvej 24
4450 Jyderup

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 40799958

Om Botilbuddet Degnebo

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: aldersgruppe 16-30 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Degnebo tager vi udgangspunkt i, at en hver ung/voksen har ret til at blive behandlet individuelt og med udgangspunkt i en særlig tilrettelagt og målrettet behandlingsmæssig indsats. På Degnebo arbejder vi ud fra en relations og neuropædagogisk tilgang. Vi tror på, at det er i relation til andre, at man udvikler egne værdier, meninger og egenskaber. Vi tror på, at i samspillet med andre opbygger man en erfaring og læring som man kan arbejde med og som giver en forståelse af sig selv og andre. Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. På Degnebo tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og arbejder neuropædagogisk og med det som kan skabe trivsel og udvikling. Pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser og metoder kan tage udgangspunkt i: Motiverende samtaler Psydoedukation Jeg-støttende samtaler Kognitive terapiforløb systemisk terapi

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 58704

Opsigelsesvarsel: løbende mnd + 30 dage

Visitationsansvarlig: Maj-Britt H. Petersen, tlf.: 40347451

Leder: Søren Krue

Bestyrelsesformand: Michael Stenum

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2020

Resume af standardbeskrivelse:

Degnebo er et botilbud beliggende i naturskønne omgivelser knap 2 km fra Jyderup centrum. Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage unge og voksne ( § 66, stk 1 nr 6 og midlertidig ophold § 107 ) i alderen 16-30 år på indskrivnings tidspunktet. Vores målgruppe består af unge med betydelige sociale-,følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi modtager ligeledes unge med ADHD/autisme og med tillæg af tilknytningsmæssige udfordringer som ængstelighed og angst

Find vej