Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Ulstruphus

Kontakt

Hovednummer: 7023 2929

Jesper Christensen: 31512040

www.dmo.dk

Adresse

Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Ulstruphus
Eskildstrupvej 18, Ulstrup
4560 Vig

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 36037261

Om Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Ulstruphus

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Miljøet på opholdsstederne lægger som udgangspunkt op til, en så normal ungdomstilværelse som muligt med alle de goder og krav, som dette indebærer. Aktiviteter skal som udgangspunkt stimulere de unges lyst til at indgå i relationer, men også varetage de unges behov for at leve sundt, have det sjovt og få nye oplevelser. Miljøet er herudover præget af faste strukturer og rammer, herunder en aftale om at alle tidspunkter bliver overholdt. De faste strukturer i huset, støtter op om det miljøterapeutiske arbejde. Der skabes en passende balance mellem udfordringer og ro. Da flere af de unge ofte har rigelige personlige udfordringer alene ved at følge deres dagsplan, må de fysiske rammer forsøges at være så rolige som muligt. Miljøerne er kendetegnet ved en varm og omsorgsfuld atmosfære, hvor de fysiske rammer fremstår indbydende og vedligeholdte.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 113028

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Leder: Jesper Christensen

Bestyrelsesformand: Ann Christina Rindom Sørensen

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej