Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Grandbo

Kontakt

Hovednummer: 7023 2929

www.dmo.dk

Adresse

Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Grandbo
Roskildevej 236
4300 Jyderup

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 36037261

Om Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Grandbo

Tilbud:

  • Botilbud § 107

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Autisme
  • Asperger

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: Unge mellem 18 og 35 på indskrivningstidspunktet

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Miljøterapi Motiverende samtale (MI) Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 69.958

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Visitationsansvarlig: Jannie Christensen, tlf.: 61310540

Leder: Jesper Christensen

Bestyrelsesformand: Ann Christina Rindom Sørensen

Antal ansatte: 7

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

Borgerne på Bostedet Grandbo har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. Dette i forskellig grad, da borgernes handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Dette kommer ligeledes til udtryk i borgernes beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. Bostedet vigtigst formål er at yde borgerne den støtte og vejledning, som den enkelte borger har behov for til at udvikle strategier og metoder for såvel social interaktion som praktiske opgaver i hverdagen, med fokus på borgerens ret til eget liv og livsførelse, med størst mulig selvstændighed og selvhjulpenhed.

Find vej