Botilbuddet Hvidbjerghus

Kontakt

Hovednummer: 9272 7525

00000000: 92727325

www.hvidbjerghus.dk

Adresse

Botilbuddet Hvidbjerghus
Barslevvej 6, Hvidbjerg
7790 Thyholm

Region: Midtjylland
Kommune: Struer
CVR nr.: 29923418

Om Botilbuddet Hvidbjerghus

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Varierende priser afhængig af opgaven.

Opsigelsesvarsel: Varierende efter opgave

Visitationsansvarlig: Henrik Lægaard og Lisbeth Laurberg Jensen, tlf.: 92727225

Leder: Henrik Lægaard og Lisbeth Laurberg Jensen

Bestyrelsesformand: Michael Skamris

Antal ansatte: 32

Fuldtidsstillinger: 28

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2006

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej