Kontakt

Hovednummer: 9272 7525

www.hvidbjerghus.dk

Adresse

Botilbuddet Hvidbjerghus
Barslevvej 6, Hvidbjerg
7790 Thyholm

Region: Midtjylland
Kommune: Struer
CVR nr.: 29923418

Om Botilbuddet Hvidbjerghus

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Info mangler

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Varierende priser afhængig af opgaven.

Opsigelsesvarsel: Varierende efter opgave

Leder: Henrik Lægaard og Lisbeth Laurberg Jensen

Visitationsansvarlig: Henrik Lægaard og Lisbeth Laurberg Jensen, tlf.: 92727225

Antal ansatte: 32

Fuldtidsstillinger: 28

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2006

Find vej