Botilbuddet Katholt

Kontakt

Hovednummer: 2913 5827

Therese Ibsen-Bjerget: 20235665
Lasse Larsson: 26272301

Adresse

Botilbuddet Katholt
Marianelundsvej 11
3490 Kvistgård

Region: Sjælland
Kommune: Helsingør
CVR nr.: 38600028

Om Botilbuddet Katholt

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: fra 18 år

Målgruppe Borgerne på Katholt har en grad af udviklingshæmning samtidig med andre psykiatriske diagnoser. Disse kan eksempelvis være autisme, ADHD, OCD, angstproblematikker, depressioner eller skizofreni. Nogen har ydermere ledsagende problematikker i form af epilepsi, lettere spasticitet, tale/kommunikationsvanskeligheder eller lettere fysiske skavanker. Målgruppen er borgere som ligger inden for det oligofreni-psykiatriske felt. Målet for beboere på Katholt er ”Et selvstændigt og værdifuldt liv”. Vi arbejder med livsduelighed i trygge og gode rammer for beboeren. Vi arbejder bl.a. med ADL-aktiviteter såsom personlig pleje og hygiejne (egenomsorg), rengøring, madlavning, trafiksikkerhed/træning (mobilitet) og social træning. Hverdagen på Katholt vil være en del at borgerens uddannelse i selvstændighed/livsduelighed, bl.a. arbejder vi på at borgeren skal kunne tage vare på sig selv og opretholde en god hygiejne med udgangspunkt i egne normer og behov.

Pladser: 21

Ledige pladser dagstilbud: 2

Døgntilbud: 205000

Dagtilbud: 78850

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Visitationsansvarlig: Gitte Saouma, tlf.: 29135827

Leder: Gitte Saouma

Bestyrelsesformand: Trine Anne Damgaard

Antal ansatte: 68

Fuldtidsstillinger: 68

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej