Botilbuddet på DNS, Tvind

Kontakt

Hovednummer: 3035 1606

Stedfortræder: 30447630

www.botilbuddet-dns.dk

Adresse

Botilbuddet på DNS, Tvind
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 30125304

Om Botilbuddet på DNS, Tvind

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang. Integrationspædagogik. Mere et hjem end botilbud. Kærlighed og krav, aldrig give op.

Pladser: 10

Døgntilbud: 92.339 kr inkl. egen

Dagtilbud: 22.041 kr

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dg

Visitationsansvarlig: Socialtilsyn Midt

Leder: Louise Mors Erichsen

Bestyrelsesformand: Lisbeth Krohn

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 19

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2006

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej