Autismetilbuddet Tureby

Adresse

Autismetilbuddet Tureby
Turebyvej 1
4682 Køge

Region: Sjælland
Kommune: Køge
CVR nr.: 35052550

Om Autismetilbuddet Tureby

Tilbud:

  • Botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

  • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd
  • Selvskadende adfærd

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Autisme

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-45 år

Vores målgruppe er mennesker med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) og komorbide diagnoser og med udfordringer i form af selvskadende og udadreagerende adfærd. Vores grundlæggende fokus er at skabe nogle strukturerede og forudsigelige rammer, som den enkelte borger kan navigere indenfor. Vi tager, i vores arbejde, udgangspunkt i den enkelte borger, og skræddersyer et tilbud, som passer specifikt til den enkelte. Vores mål med arbejdet er, at skabe nogle rammer og en struktur, som skaber en så stabil tilværelse for den enkelte som muligt, samtidig med at vi arbejder for at styrke den enkeltes selvstændighedskompetencer. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i metoderne TEACCH, PECS, registreringsskemaer og sociale historier. For mere information besøg vores hjemmeside www.autismetilbuddet.dk. Her er det muligt at få en mere udførlig beskrivelse af vores tilbud og en præsentation af hvilke fysiske rammer vi kan tilbyde.

Pladser: 5

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 222.985

Dagtilbud: 77593

Opsigelsesvarsel: 1 måneder

Leder: Ruben Steffensen

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2013

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej