Botilbudet Bøgetoften

Kontakt

Hovednummer: 5376 9620

www.botilbudet.dk

Adresse

Botilbudet Bøgetoften
Sognevejen 95
9620 Aalestrup

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerlands
CVR nr.: 27887244

Om Botilbudet Bøgetoften

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

kognitiv behandling adl. træning social træning, anerkende tilgang HAP (misbrugsbehandling) NADA( abstinenser,uro,smerter).

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 71625

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: Lb+mdr.

Leder: Anja Adamsen

Visitationsansvarlig: Anja Adamsen, tlf.: 53769620

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10.64

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej