Botilbudet Norden

Kontakt

Hovednummer: 3051 9860

Karen Henriksen: 30519860

www.botilbudet-norden.dk

Adresse

Botilbudet Norden
Knivholtvej 36
9900 Frederikshavn

Region: Nordjylland
Kommune: Frederikshavn
CVR nr.: 27048773

Om Botilbudet Norden

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17-45

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Botilbudet Nordens målgruppe er: 17 – 45 år Unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige udfordringer. Unge med hjerneorganiske dysfunktioner som ADHD. I tillæg til ADHD kan der være symptomer inden for lettere autismespektrumforstyrrelser, OCD, Tourette, og et lavt kognitivt niveau der kan medvirke til, at deres udvikling følelsesmæssigt, intellektuelt og/eller socialt, ikke svarer overens med den fysiske alder. Udfordringerne kan omfatte adfærds-, følelsesmæssige- og identitetsmæssige vanskeligheder, ambivalent relations dannelse, manglende koncentrationsevne, uopmærksomhed, manglende behovsudsættelse, selvskadende adfærd, potentiel risiko for misbrug og generelt et negativt selvbillede. Dagbeskæftigelse Botilbudet Norden er nabo til Dagskolen Nordjylland, her er der mulighed for afklaringsforløb, ressourceforløb, STU uddannelsen samt aktivitets- og samværstilbud. Endvidere er der bl.a. produktionsskole, EUC – Nord og VUC i Frederikshavn.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: kr. 62.876

Dagtilbud: kr. 20.761

Andre sociale tilbud: kr. 28.996 - reduce

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Karen Henriksen

Bestyrelsesformand: Marianne Petersen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2003

Find vej