Botilbudet Støttruphus

Kontakt

Hovednummer: 9864 8697

www.botilbudet.dk

Adresse

Botilbudet Støttruphus
Trekronervej 141
9620 Aalestrup

Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
CVR nr.: 27887244

Om Botilbudet Støttruphus

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 år -

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

kognitiv behandling, adl. træning, social træning, anerkende tilgang Nada (abstinenser, uro, smerter) HAP (misbrugsbehandling).

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 72588

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: Lbm. + 30 dage

Leder: Brian Kattenhøj

Visitationsansvarlig: Charlotte Nielsen, tlf.: 98648697

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 10.64

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2004

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej