Cassini Opholdssted

Adresse

Cassini Opholdssted
Gyvelvej 25
6780 Skærbæk

Region: Syddanmark
Kommune: Tønder
CVR nr.: 28600291

Om Cassini Opholdssted

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-

Vi har gode resultater med piger og drenge, med lav IQ. Vi har gode resultater med piger og drenge med diagnoser ADHD og Tourettes Syndrom. Vi har et højt aktivitetsniveau i dagligdagen Vi rejser fire gange om året Vi har fokus på kost og indlæring Vi har profilfag/aktiviteter med værkstedsfag, teater og musik.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 70.226

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Kia Schack

Bestyrelsesformand: Inger Berthelsen

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2005

Resume af standardbeskrivelse:

Værdigrundlag og livssyn

Det, vi ønsker igennem vores program er, at pege målrettet fremad for barnet/den unge. Vi har aktiviteter hele året - det er børnenes/de unges hjem og der er altid åbent.

Vi har en række hensigter:

1. I opholdsstedet opbygger vi et godt hjem, der giver oplæring i nogle af livets grundforhold, socialt, praktisk og fagligt.

Barnet/den unge lærer at holde et hjem med føde, klæde, hus og hjem funktioner.

2. Barnet/den unge lærer at arbejde og får lov til tage et ansvar på et for dem passende niveau.

Hver af de unge skal have ansvarsopgaver i forhold til opholdsstedets aktiviteter. Dette kan f.eks. være i forhold til pasning af stedets hunde, hest, fugle og andre dyr eller ved at hjælpe på lejrskolen Pegasus, på musikskolen eller i stedets miljøbase.

Således kan børnene/de unge gennem aktiviteter i et mindre og beskyttet miljø lære de funktioner, der hører arbejdslivet til.

3. Vi ser det som opholdsstedets opgave at bakke op om skolearbejdet, så barnet/

Den unge får styrket sit faglige fundament. Vi interesserer os for det, de unge laver og lærer i skolen.

Vi har et tæt samarbejde med skolen og giver støtte til lektiehjælp.

4. Børnene/de unge lærer at samvirke med andre mennesker i et frugtbart fællesskab og hvor de lærer betydningen af at være i overensstemmelse med de mennesker, de omgås.

De lærer, at individuel udfoldelse ikke er nogen modsætning til samarbejde og ansvar for fælles forhold.

5. Børnene/de unge erhverver sig gode fritidsinteresser. På Cassini har vi en række gode fritidsaktiviteter og der er ligeledes mange tilbud i lokalområdet. Vi arbejder hen imod, at vore børn og unge kan blive optaget af sunde fritidsinteresser, f.eks. indenfor naturliv, ridning, sport og musik. Deltagelse i fritidsaktiviteter er også med til at kammeratskaber kan opstå og udvikle sig mellem unge både på og udenfor opholdsstedet.

6. Vi lægger stor vægt på, at de unges sundhedstilstand forbedres gennem deres tid hos os. Det betyder sund mad, sport, motion og gode livsvaner.

Download standardbeskrivelse

Find vej