Kontakt

Hovednummer: 8686 9222

www.christianshede.dk

Adresse

Christianshede
Christianshedevej 46
7441 Bording

Region: Midtjylland
Kommune: Ikast-Brande
CVR nr.: 10198844

Om Christianshede

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-23

Christianshede tilbyder et aktivt udviklingsmiljø med fokus på den enkeltes behov. Vores besøgslandbrug med forskellige dyr indgår som praktisk undervisningsværksted i skoletid og fritid. Skolen har mange forskellige fag og aktiviteter på programmet, og de fleste unge forlader den interne skole med en FSA9 - også selvom de ikke turde tro på det ved starten. Vi tager på kortere og længere studierejser. Eleverne vokser af oplevelserne og gør sig mange erfaringer sammen med deres rejsegruppe. Hver elev har en kontaktlærer, der sammen med eleven sætter en ære i at overvinde forhindringer. Vi er gode til at bygge relationer til eleverne, og vi er gode til at lære dem at færdes sammen med andre. Vi satser på godt samarbejde med forældrene, tager på hjemmebesøg og inviterer til arrangemeneter på stedet. Når den unge skal videre uden for Christianshede, følger vi på vej med støtte til næste kapitel - enten det foregår her i omegnen eller i hjemkommunen.

Pladser: 19

Ledige pladser dagstilbud: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 71.760

Dagtilbud: 33.000

Andre sociale tilbud: Døgnbehandling 71.760 + 20.000

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dg

Leder: Charlotte Grønhøj

Visitationsansvarlig: Charlotte Grønhøj, tlf.: 51155190

Antal ansatte: 22

Fuldtidsstillinger: 22

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1986

Find vej