Fonden Clemens afd. Clemens Gaarden

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5534 5003/557

fondenclemens.dk

Adresse

Fonden Clemens afd. Clemens Gaarden
Kostræde Byvej 1
4750 Lundby

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 29268991

Om Fonden Clemens afd. Clemens Gaarden

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år

OBS: 4-14

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Fonden Clemens har 4 huse, hvor vi giver traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn og unge socialpædagogisk døgnbehandling med afsæt i en mentaliseringsbaseret pædagogik. På Gaarden er aldersgruppen 4 til 14 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse. På Gården er der altid fokus på det gode børneliv, og dagligdagen byder på et væld af aktiviteter og muligheder for at være en aktiv del af et fritidsliv. Gårdens levemiljø er kendetegnet ved både omsorg og klarhed. Gården kan håndtere børn med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser – og traumer. Børn, der af ovennævnte grunde kan være udadreagerende. Gårdens udearealer er udlagt som særlige S.I.-trænende anlæg med speciallegeplads, sansehøj, multibane, dyrehold, bistader m.m.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 95.815

Andre sociale tilbud: Faktisk timeforbrug,

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Ken Heddinge

Visitationsansvarlig: Jeanette Stærk Larsen, tlf.: 29466846

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1996

Find vej