Fonden Clemens afd. Clemens

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5534 5003

www.fondenclemens.dk

Adresse

Fonden Clemens afd. Clemens
Sct. Clemensvej 16
4760 Vordingborg

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 29268991

Om Fonden Clemens afd. Clemens

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-18 (23)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Fonden Clemens har 4 huse, hvor vi giver traumatiserede, omsorgssvigtede og psykisk sårbare børn og unge socialpædagogisk døgnbehandling med afsæt i en mentaliseringsbaseret pædagogik. På Clemens er aldersgruppen 10 til 18 år ved indskrivning med mulighed for forlængelse. På Clemens har vi to huse og en lejlighed. Den ene hus rummer de yngste beboer. Oftest de 10 til 14 årige. Den andet hus rummer de ældste. Oftest de 15-18 årige. Lejligheden bruges af den ung, der er tættest på at skulle flytte for sig selv. Clemens er endvidere godkendt til §107-pladser. Udviklingsstøtten i husene Clemens tager udgangspunkt i både den funktionelle, men også reelle alder på den unge og derfor rettet mod at hjælpe den unge til mest mulig selvstændighed og medansvar for egen udvikling i et varmt, hjemligt miljø. Man kan flytte fra nr. 14 til mere selvstændighed i nr. 16, når man er klar til dette.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 75881

Andre sociale tilbud: Timeafregning

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Camilla Laugesen

Visitationsansvarlig: Camilla Laugesen, tlf.: 21261628

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2006

Find vej