Fonden ConCura

Kontakt

Hovednummer: 5943 4700

www.concura.dk

Adresse

Fonden ConCura
Tveje Merløse 10
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 35237038

Om Fonden ConCura

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

Vores skole/dagbehandlingstilbud anvender ART metoden, hvilket giver børnene en lettere dag i en tid hvor folkeskoleloven også gælder specialbørn. Aflastningstilbud er både weekender og hverdage.

Pladser: 59

Ledige pladser dagstilbud: 3

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 80.000

Dagtilbud: 41.900

Opsigelsesvarsel: 1 mdr. til den 1.

Visitationsansvarlig: Jannick Holmgaard, tlf.: 40223539

Leder: Jannick Holmgaard

Bestyrelsesformand: Lene Diemer

Antal ansatte: 55

Fuldtidsstillinger: 49

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 1895

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej