dagbehandlingstilbuddet Isbryderen

Kontakt

Hovednummer: 3210 0003

skoleleder direkte: 20464604

www.isbryderen.dk

Adresse

dagbehandlingstilbuddet Isbryderen
Artillerivej 90, 4. sal.
2300 S København

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 26168724

Om dagbehandlingstilbuddet Isbryderen

Tilbud:

 • Skoler
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Anoreksi
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: børn i den skolepligtige alder

Eleverne tilbydes individuel tilrettelagt dagbehandling i fht. deres personlige, sociale og faglige vanskeligheder. Elevernes familier tilbydes endvidere familiebehandling. Elevernes undervisning tager udgangspunkt i Folkeskoleloven. Isbryderens personale er primært uddannede lærere (17 stk.), uddannede pædagoger (5 stk.), en skolepsykolog og en administrativ leder. Alle medarbejdere efteruddannes løbende indenfor skolens arbejdsfelt.

Pladser: 48

Ledige pladser dagstilbud: 1

Dagtilbud: 35.900 kr. pr. md.

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: jørgen Hindsberg, tlf.: 20464604

Leder: jørgen hindsberg

Bestyrelsesformand: Henrik Ohlenschlæger

Antal ansatte: 24

Fuldtidsstillinger: 24

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej