Dankbar ApS

Kontakt

Hovednummer: 6169 0175

www.dankbar.dk

Adresse

Dankbar ApS
Akacielunden 15
4000 Roskilde

Region: Sjælland
Kommune: Roskilde
CVR nr.: 33361378

Om Dankbar ApS

Tilbud:

 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

Er på vej

Pladser: 40

Ledige pladser dagstilbud: 1

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Randi Tang Nielsen

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

 

Hos Dankbar arbejder vi med psykisk syge børn og unge samt netværket omkring dem.

Vores primære opgave er at være med til at sikre, at sårbare og psykisk syge børn og unge tilbydes muligheder for at komme til at arbejde på deres egen udvikling. Vi arbejder målrettet med miljøterapeutisk behandling i forhold til svær psykopatologi, hvilket betyder, at vi er vedholdende og til rådighed, indtil opgaven er løst.

Behandlingsforløbet er individuelt tilrettelagt, og den unge har desuden også mulighed for at følge skolegang. Vores undervisning udmøntes i specialiserede, konkrete og intensive undervisningsforløb, der er specifikt tilrettelagt med udgangspunkt i den unge.

For at bevare evnen til at holde fokus på den primære opgave, går alle Dankbars konsulenter i egen supervision hos specialister indenfor området.

I Dankbar har vi holdninger til optimal behandling og vi ønsker at være med til at fremme feltet mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri.

Find vej