Kontakt

Hovednummer: 4051 0823

www.danskrehabilitering.dk

Adresse

Dansk Rehabilitering
Klim Strandvej 156
9690 Fjerritslev

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 44041790

Om Dansk Rehabilitering

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Forsorgshjem/herberg § 110

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD

Aldersgrupper:

 • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Hos Dansk Rehabilitering er vores socialfaglige indsatser baseret på 4 faglige tilgange. Tilgangene er: - Anerkendende tilgang. - Relationspædagogisk tilgang. -Psykoterapeutisk tilgang. - Rehabiliterings tilgang.

Pladser: 18

Døgntilbud: 88744,-

Leder: Nico Mølgaard Pedersen

Visitationsansvarlig: Nico Pedersen, tlf.: 40510823

Antal ansatte: 24

Fuldtidsstillinger: 23,55

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2023

Find vej