Den Almennyttige Fond Tornsbjerggård

Kontakt

Hovednummer: 8655 0405

Forstander: 71711203

www.tornsbjerggaard.dk

Adresse

Den Almennyttige Fond Tornsbjerggård
Tornsbjergvej 98
8350 Hundslund

Region: Midtjylland
Kommune: Odder
CVR nr.: 25283422

Om Den Almennyttige Fond Tornsbjerggård

Tilbud:

  • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

  • Dagbeskæftigelse
  • Aflastning
  • STU-uddannelse

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Autisme

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

Tornsbjerggård er en Almennyttig Fond, som danner rammen om et bo - og arbejdsfællesskab godkendt til 19 udviklingshæmmede voksne. Livet på Tornsbjerggård tager udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn. Målgruppen er det udviklingshæmmede menneske, som af forskellige årsager ikke kan klare sig i eget hjem, samt påtage sig et arbejde på lige fod med andre mennesker, og som derfor har behov for hjælp og støtte til at udføre hverdagens gøremål, samt hjælp til at indgå i et ligeværdigt fællesskab med andre. For at kunne bo på Tornsbjerggård, kræves der en vis fysisk mobilitet, da ingen af husene er indrettet til kørestolsbrugere.

Pladser: 19

Døgntilbud: 43.440 - 78.347

Dagtilbud: 15.376

Opsigelsesvarsel: variabelt

Visitationsansvarlig: Boris Jakobsen, tlf.: 86550405 / 71711203

Leder: Boris Jakobsen

Bestyrelsesformand: Jørn Ellgaard

Antal ansatte: 29

Fuldtidsstillinger: 25

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1992

Resume af standardbeskrivelse:

Tornsbjerggård er en tidligere skovfogedgård med 40 tdr. landbrugsjord. Gården blev købt i 1988 for private midler og startede som et aflastningstilbud. Nu er Tornsbjerggård en Almennyttig Fond, som danner rammen om et bo- og arbejdsfællesskab med plads til 19 udviklingshæmmede voksne under tilsyn af Socialtilsyn Midt i Silkeborg kommune. Beboerne, som p.t. er i alderen 19 – midt 40'erne, bor i mindre enheder, arbejder på gårdens værksteder og har et aktivt fritids- og kulturliv. Tornsbjerggård er godkendt efter servicelovens § 107 – midlertidig botilbud – og § 104 - beskyttet beskæftigelse og samværstilbud

Find vej