Kontakt

Hovednummer: 6142 6565

www.dengamlebrugs.dk

Adresse

Den Gamle Brugs
Strøbjergvej 26
3600 Frederikssund

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 15307595

Om Den Gamle Brugs

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 14-25

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder ud fra den pædagogiske forståelse, som teoretisk baserer sig på KRAP konceptet. KRAP er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det er forankret i det ressource-fokuserede menneske- og behandlingssyn, og baserer sig på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø. Teoretisk trækkes på bl.a. på anerkendende, kognitiv, systemisk og narrativ teori.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 79174,5

Dagtilbud: 34296

Andre sociale tilbud: Udslusningstilbud: 53.320,50-76.406,50

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Morten Jacobsen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1991

Find vej