Præstegården ApS

Adresse

Præstegården ApS
Egensevej 49
4840 Nørre Alslev

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 39673215

Om Præstegården ApS

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 24år-

OBS: Fra medio 40 og op.

Botilbuddet er et § 108 døgntilbud. Specielt egnet for beboere som kræver et lille og tæt miljø.

Pladser: 11

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 75.760,50 heraf egenbetaling 8166,00

Dagtilbud: -

Andre sociale tilbud: -

Opsigelsesvarsel: Lb. måned + en måned

Leder: Gitte Jensen

Visitationsansvarlig: Gitte Jensen, tlf.: 28123213

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 12,6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1969

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej