Kontakt

Hovednummer: 2268 2865

www.skolerneiboserup.dk

Adresse

Roskilde Friskole
Boserupvej 100
4000 Roskilde

Region: Sjælland
Kommune: Roskilde
CVR nr.: 63736317

Om Roskilde Friskole

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 14-17

Den lille efterskole har som overordnet målsætning at skabe en aktiv, tryg og stabil base, hvorfra den unge kan indhente det forsømte og erhverve de faglige og menneskelige forudsætninger, der skal til for at skabe en stabil og succesrig fremtid. Med udgangspunkt i en struktureret, forudsigelig og aktiv hverdag, hvor også kaos er planlagt, hvor skolegang er et must og hvor samvær og kammeratskab er i højsædet, er målet at den unge skal lære at blive så dygtig menneskeligt, skolefagligt og praktisk, at en uddannelse kan blive det næste skridt. Målet er desuden at vi,- gennem et mangesidigt program hvor de unge møder kærlighed og krav, hvor grænser udforskes og forskellige fysiske, kulturelle og intellektuelle udfordringer resulterer i adskillige succeser, -styrker den enkeltes sociale kompetencer, selvværd og selvrespekt så hun bliver i stand til at kaste sig ud i den åbne fremtid og på sigt tage roret i sit eget liv – et voksenliv uden afhængighed af det sociale system.

Pladser: 34

Døgntilbud: 39.000 - 55.000 kr.

Dagtilbud: 34518 / STU 21.000

Andre sociale tilbud: efter aftale

Opsigelsesvarsel: en måned

Leder: Ole Tarp

Antal ansatte: 34

Fuldtidsstillinger: 22

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1993

Find vej