Den selvejende institution Nielstrup

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5478 4150

www.nielstrup.dk

Adresse

Den selvejende institution Nielstrup
Nystedvej 67-69
4990 Sakskøbing

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 69783414

Om Den selvejende institution Nielstrup

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-22

Nielstrups socialpædagogiske tilbud, henvender sig til børn og unge i alderen 10-18 (22) år, med psykosociale problemstillinger som: Psykiatriske lidelser/diagnoser. Seksuelt misbrugte. Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser. Med udgangspunkt i ovenstående punkter, har vi i vores daglige arbejde erfaringer med følgende problematikker/adfærd: Manglende selvværd, grænseoverskrivende adfærd, selvskadende adfærd, seksualiserende adfærd, opmærksomhedssøgende, ukoncentrerede, nervøse, ukritiske kontaktformer, kontaktafvisende, indlæringsvanskeligheder, udadreagerende, verbal aggressive, unuanceret sprog/lille ordforråd, normløshed, manglende empati, kroniske lidelser, tvangspræget adfærd, angst, spiseforstyrrelser m.m.

Pladser: 12

Døgntilbud: 79361,00

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Leder: Pernille Espensen

Visitationsansvarlig: Pernille Espensen, tlf.: 22121139

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1982

Find vej