Den selvejende institution Nielstrup

Kontakt

Hovednummer: 5478 4150

www.nielstrup.dk

Adresse

Den selvejende institution Nielstrup
Nystedvej 67-69
4990 Sakskøbing

Region: S
Kommune: G
CVR nr.: 69783414

Om Den selvejende institution Nielstrup

Tilbud:

 • 1
 • 2

Tillægsydelser:

 • 4

Målgrupper:

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11
 • 13
 • 14

Diagnoser:

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18

Aldersgrupper:

 • 3
 • 4

OBS: 10-22

Nielstrups socialpædagogiske tilbud, henvender sig til børn og unge i alderen 10-18 (22) år, med psykosociale problemstillinger som: Psykiatriske lidelser/diagnoser. Seksuelt misbrugte. Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser. Med udgangspunkt i ovenstående punkter, har vi i vores daglige arbejde erfaringer med følgende problematikker/adfærd: Manglende selvværd, grænseoverskrivende adfærd, selvskadende adfærd, seksualiserende adfærd, opmærksomhedssøgende, ukoncentrerede, nervøse, ukritiske kontaktformer, kontaktafvisende, indlæringsvanskeligheder, udadreagerende, verbal aggressive, unuanceret sprog/lille ordforråd, normløshed, manglende empati, kroniske lidelser, tvangspræget adfærd, angst, spiseforstyrrelser m.m.

Pladser: 12

Døgntilbud: 69630

Andre sociale tilbud: 39150

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dage

Visitationsansvarlig: Pernille Espensen, tlf.: 22121139

Leder: Pernille Espensen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: V

Oprettelsesår: 1982

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej