Den selvejende institution Fjordlivet

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 9732 1033

www.fjordlivet.dk

Adresse

Den selvejende institution Fjordlivet
Vellingvej 34
6950 Ringkøbing

Region: Midtjylland
Kommune: Ringkøbing-Skjern
CVR nr.: 42061913

Om Den selvejende institution Fjordlivet

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: Vi modtager piger i alderen 12-17 år ved indskrivning.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

KRAP udgør grundstenen i det daglige socialpædagogiske behandlingsarbejde og er målrettet de socio-emotionelle vanskeligheder, som pigerne er udfordret af. Den ressourcefokuseret og anerkendende tilgang er gennemgående i hele tilgangen til det socialpædagogiske behandlingsarbejde, hvor der dagligt benyttes metoder, som sikrer systematikken i behandlingsarbejdet ud fra de individuelle udviklingsplaner (SMTTE-modellen) samt underbygger tankegangen bag KRAP. Vi har valgt, at alle medarbejdere i Fjordlivet skal uddannes indenfor KRAP. For at sikre, at der arbejdes ud fra KRAP, modtager personalegruppen desuden supervision med udgangspunkt i KRAP og metoderne af psykolog Peter Storgaard fra KRAP specialisterne. KRAP handler kort sagt om at skabe forudsætninger for udvikling og trivsel ud fra en anerkendende og ressource fokuseret tilgang, hvor udgangspunktet er menneskets oplevelse og tænkning.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 2950

Leder: Jesper Beck Astrup

Visitationsansvarlig: Pia Tylvad, tlf.: 20609235

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2021

Find vej