den selvejende institution Kildehøjen

Kontakt

Hovednummer: 5927 4550

www.kildehoejen.dk

Adresse

den selvejende institution Kildehøjen
holmevej 73
4700 næstved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 34363501

Om den selvejende institution Kildehøjen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier eller mor/barn modtages

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 0-60

Kildehøjen bygger et humanistiske grundprincip med en systemisk fundering. Vi har et integrativt syn på intervention og har herunder fokus på, Tilknytning (-processer og –mønstre), ansvarliggørelse i processen (repositionering) og empowerment af forældrene-altså en ressourcetænkning. Metodisk har vi et stort fokus på beskrivelse af forældrekompetencer og arbejde med kontinuerligt med samtaleteknikker og undervisning. Kildehøjen arbejder med to sideløbende opgaver med udgangspunkt i kommunernes handleplan for familierne; 1.At udvikle på familiens situation og kompetencer 2.At afklare familiens situation og kompetencer Børnenes udvikling og trivsel og forældrenes kompetencer er udgangpunktet for såvel arbejdet som dokumentationen. Beboerne skal være/blive deltagere og ikke passiv modtagere i forløbet. Forældrene gennemgår et intensivt undervisnings og samtaleforløb med sigte på at forbedre deres forældreevne.

Pladser: 13

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 34250

Dagtilbud: 34250

Andre sociale tilbud: 5-25000

Opsigelsesvarsel: 1 måned plus løbende

Leder: Christina Røschmann

Bestyrelsesformand: Lene Diemer

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2012

Find vej