Den Selvejende Institution Nybro

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 7462 0852

www.nybro7.dk

Adresse

Den Selvejende Institution Nybro
Nybro 7
6200 Åbenrå

Region: Syddanmark
Kommune: Aabenraa
CVR nr.: 75591128

Om Den Selvejende Institution Nybro

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 5-30

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den Selvejende Institution Nybros faglige målsætninger består af følgende overskrifter: - Højst mulig deltagelse i samfundslivet - At kunne mestre sit liv bedst muligt - At bo og leve så selvstændigt som muligt - At udvikle potentialet med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet Det betyder konkret, at barnet/den unge lærer at begå sig og handle i eksempelvis dagligvare butikker, at være tilknyttet fritidsaktiviteter uden for institutionen, at mestre ADL (Almindelig Daglig Læring) bedst muligt. Dette med henblik på, at kunne leve en tilværelse der giver mening, ansvar, tilfredsstillelse og selvstændighed for den enkelte. Der arbejdes ud fra 4 faser hhv fase 5-12 år, fase 1, 2 og 3. Faserne er at betragte som et motivationsredskab i forhold til det enkelte barn/ung, hvoraf det konkret fremgår, hvilke kompetencer det enkelte barn/ung skal være i besiddelse af for at bevæge sig til næste fase på vejen til øget selvstændighed.

Pladser: 36

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 73304

Andre sociale tilbud: Døgntakst kr. 2410

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Leder: Tanja Krogh

Visitationsansvarlig: Tanja Krogh, tlf.: 22235739

Antal ansatte: 17

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1984

Find vej