Den Selvejende Institution Nybro

Kontakt

Hovednummer: 7462 0852

www.nybro7.dk

Adresse

Den Selvejende Institution Nybro
Nybro 7
6200 Åbenrå

Region: Syddanmark
Kommune: Aabenraa
CVR nr.: 75591128

Om Den Selvejende Institution Nybro

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 5-30

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den Selvejende Institution Nybros faglige målsætninger består af følgende overskrifter: - Højst mulig deltagelse i samfundslivet - At kunne mestre sit liv bedst muligt - At bo og leve så selvstændigt som muligt - At udvikle potentialet med henblik på at opnå størst mulig livskvalitet Det betyder konkret, at barnet/den unge lærer at begå sig og handle i eksempelvis dagligvare butikker, at være tilknyttet fritidsaktiviteter uden for institutionen, at mestre ADL (Almindelig Daglig Læring) bedst muligt. Dette med henblik på, at kunne leve en tilværelse der giver mening, ansvar, tilfredsstillelse og selvstændighed for den enkelte. Der arbejdes ud fra 4 faser hhv fase 5-12 år, fase 1, 2 og 3. Faserne er at betragte som et motivationsredskab i forhold til det enkelte barn/ung, hvoraf det konkret fremgår, hvilke kompetencer det enkelte barn/ung skal være i besiddelse af for at bevæge sig til næste fase på vejen til øget selvstændighed.

Pladser: 23

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 70050

Andre sociale tilbud: Døgntakst kr. 2303.

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Visitationsansvarlig: Tanja Krogh, tlf.: 22235739

Leder: Tanja Krogh

Bestyrelsesformand: Poul Erik Nielsen

Antal ansatte: 17

Organisationstype: Stiftelse

Oprettelsesår: 1984

Resume af standardbeskrivelse:

Nybro er beliggende i den gamle bydel i Aabenraa 2 min. gang fra centrum. Nybro har til huse gamle byhuse, der gennem de seneste år er blevet renoveret således, at det fremstår nyt og tidssvarende.

Vores viden bygger på 30 års erfaring i kombination med den nyeste viden samt forskning på området. Nybro´s, aflastning, døgnpladser, timebaseret aflastning, STU samt efterværn retter sig til kommuner samt forældre, der ønsker et professionelt og individuelt tilbud.

På Nybro ved vi, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af gennemgribende udviklingsforstyrrelser er meget forskellige og derfor har individuelle muligheder samt behov. Derfor tilrettelægges alle tilbud i samarbejde med barnet/den unge, forældre og sagsbehandler.

Børnene/de unge mødes med en anerkendende, tydelig samt struktureret tilgang hvor nærvær, omsorg og tryghed er i højsæde. Der er et forudsigeligt miljø, hvor det enkelte barn/ung mødes der, hvor behovet er. I det pædagogiske arbejde er udvikling af selvstændighed hos den enkelte barn/ung i fokus. I processen hen imod den størst mulige personlige selvstændighed benyttes de pædagogiske metoder, der tilgodeser den enkelte barn/ungs udviklings niveau.

Den Selvejende Institution Nybros pædagogiske metoder tager udgangspunkt i TEACCH/Treatment and Education of Autistic and Communication) samt KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Den Selvejende Institution Nybros pædagogiske praksis tager udgangspunkt i det enkelte barns kognitive niveau, behov samt interesse, hvor læring og udvikling af hensigtsmæssige sociale mestringsstrategier tillæres.

Download standardbeskrivelse

Find vej