Den Selvejende Institution Svanebo

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6160 6733

www.svanebo.dk

Adresse

Den Selvejende Institution Svanebo
Mølledamsvej 4
9575 Terndrup

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 21963577

Om Den Selvejende Institution Svanebo

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

På Svanebo tager vi udgangspunkt i det hele menneske. Vi omgåes hinanden med ligeværdighed, respekt og accept for vore forskellige personligheder. Vi arbejder for, at den enkelte får en dybere indsigt i egne ressourcer og brugen af disse i sit arbejde med sine problematikker. Svanebos målsætning er at husets beboere får en indsigt, forståelse og erkendelse af deres problematikker. Gennem dette arbejdes der med at udvikle ressourcer og færdigheder, således at man får skabt et fundament der gør, at man bedre er i stand til at håndtere sine problematikker.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 70326

Opsigelsesvarsel: 1 md

Leder: Benny Møller

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1999

Find vej