Den Trygge Base

Kontakt

Hovednummer: 8174 2440

www.dentryggebase.dk

Adresse

Den Trygge Base
Unsbjergvej 34
5220 Odense S

Region: Syddanmark
Kommune: Odense
CVR nr.: 41472898

Om Den Trygge Base

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Relationel tilgang Kognitiv teoretisk og terapeutisk tilgang og forståelse

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 10

Døgntilbud: 91469

Opsigelsesvarsel: 1 måned + løbende md

Visitationsansvarlig: Ina Frost Baunbæk, tlf.: 40731219

Leder: Erdogan Aslan

Bestyrelsesformand: Emrah Tuncer

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

Målgruppen er uledsagede flygtningepiger med ophold efter UDL § 7 og UDL § 9, primært i henhold til SSL § 52, stk. 3. Ligeledes er målgruppen børn og unge med anden etnisk baggrund med fx sociale, følelsesmæssige, psykosociale eller familiemæssige problematikker, som medfører, at de har behov for anbringelse udenfor hjemmet i en kortere eller længerevarende periode. Der er desuden mulighed for efterværn iht. SSL § 76. Vi tilbyder videre anbringelse i efterværn, samt udslusning på opholdsstedet eller i eksterne boliger med fokus på en glidende overgang til voksenlivet. Vi modtager børn i alderen 8-18 år (og op til 23 år i efterværn eller midlertidigt botilbud iht. § 107) Den Trygge Base består af 2 afdelinger. 1 primær afdeling med 7 pladser udelukkende til to-kulturelle piger. 1 mindre afdeling med 3 pladser til to-kulturelle drenge og piger - aktuelt i form af et søskendeprojekt.

Find vej