Den Trygge Base

Kontakt

Hovednummer: 8174 2440

www.dentryggebase.dk

Adresse

Den Trygge Base
Unsbjergvej 34
5220 Odense S

Region: Syddanmark
Kommune: Odense
CVR nr.: 41472898

Om Den Trygge Base

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende tilgang Relationel tilgang Kognitiv teoretisk og terapeutisk tilgang og forståelse.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 10

Døgntilbud: 91469

Opsigelsesvarsel: 1 måned + løbende md

Leder: Ikke Opgivet

Visitationsansvarlig: Ina Frost Baunbæk, tlf.: 40731219

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej