Det gamle apotek

Kontakt

Hovednummer: 2381 8174

www.detgamleapotek.net

Adresse

Det gamle apotek
Slagelsevej 14
4460 Snertinge

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 27448909

Om Det gamle apotek

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-23

opholdsstedet modtager piger i alderen 12-18 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er piger, der har været kendetegnet ved en stærk udadrettet adfærd eller piger, der viser en selvdestruktiv adfærd. Piger med en personlighedsforstyrrelse eller i risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse. Piger med en psykiatrisk diagnose eller piger med risiko for at udvikle en psykisk sygdom.

Pladser: 6

Døgntilbud: 86.200,00

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Leder: Gitte Bergmann

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2003

Find vej