Individuelt Tilrettelagt Projekt - ITP

Kontakt

Hovednummer: 2364 8781

Stedfortræder : 28195541

www.itp-tvind.dk

Adresse

Individuelt Tilrettelagt Projekt - ITP
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 41821310

Om Individuelt Tilrettelagt Projekt - ITP

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Borgerne har ofte været udsat for omfattende svigt og overgreb og flere har haft et længerevarende misbrug. Ofte har det medført ændring i borgerens personlighedsstruktur, psykiske vanskeligheder og eller kognitive forstyrrelser. Borgerne er påvirket i forhold til deres udvikling og funktionsniveau i en sådan grad, at de er afhængige af konstant guidning og en til en kontakt. Borgerne har behov for tryghed, struktur, genkendelighed og en høj grad af rummelighed. Borgerne har behov for, at der etableres et individuelt tilrettelagt tilbud/projekt omkring dem. Oftest kan borgerne ikke bo i et tilbud, hvor de skal forholde sig til andre borgere og kan heller ikke trives i enkeltmandsprojekter, hvor de føler sig isolerede. Boligerne/boenhederne er designet efter den enkeltes behov. De studerende fra Det Nødvendige Seminarium fungerer som ressource- og støttepersoner for borgerne.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: Priserne differencie

Dagtilbud: 21.737 kr

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Socialtilsyn Midt

Leder: Wang Jing

Bestyrelsesformand: Inger Bertelsen

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 13

Organisationstype: Forening

Oprettelsesår: 2015

Resume af standardbeskrivelse:

”Vi vil lære vores elever/ beboer om fællesskab - Kun Palle var alene i verden. Vi andre er her sammen. Verden er vores klasseværelse. Vi vil vise eleverne/ beboerne at verden er god, og at den rummer mange muligheder. Det er bare om at få afprøvet en hel masse ting – med solid støtte fra ansatte, lærere og kammerater. Vi vil være troværdige og ordentlige ansatte/ lærere som holder af og holder ud. Som holder sammen. Som finder på, og får opgaverne løst, igen og igen, gerne sammen med samarbejdspartnere. Ansatte og Lærere som holder fast i de grundlæggende værdier fra Tvind skolerne – noget med saftige aktiviteter, vildskab, en ligetil tone, autenticitet og nærvær. Og som har is i maven og aldrig opgiver. Som aldrig smider ud. Kort sagt: Kærlighed og krav. Tålmodighed og tid. Og vi er her sammen.”

Find vej