DSI Andromeda

Kontakt

Hovednummer: 9793 0838

www.andromeda.dk

Adresse

DSI Andromeda
Skyumvej 76
7752 Snedsted

Region: Nordjylland
Kommune: Thisted
CVR nr.: 25797809

Om DSI Andromeda

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem
 • Skibsprojekt § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-23

Skibsprojekt med landbase WWW.ANDROMEDA.DK.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 2

Opsigelsesvarsel: 30 dage

Leder: Niels Kristensen

Visitationsansvarlig: Niels kristensen, tlf.: 29490200

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej