DSI Andromeda

Kontakt

Hovednummer: 9793 0838

29490200: 97930838

www.andromeda.dk

Adresse

DSI Andromeda
Skyumvej 76
7752 Snedsted

Region: Nordjylland
Kommune: Thisted
CVR nr.: 25797809

Om DSI Andromeda

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Skibsprojekt
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-23

Skibsprojekt med landbase WWW.ANDROMEDA.DK

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 2

Opsigelsesvarsel: 30 dage

Visitationsansvarlig: Niels kristensen, tlf.: 29490200

Leder: Niels Kristensen

Bestyrelsesformand: Jens Olaf Sohn Thomsen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej