DSI Askov Møllehus

Kontakt

Hovednummer: 5556 4211

www.askovmollehus.dk

Adresse

DSI Askov Møllehus
Askovvej 47
4733 Tappernøje

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 74846815

Om DSI Askov Møllehus

Tilbud:

  • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

  • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

  • Skizofreni
  • Mani
  • Depression
  • Nervøse el stressrelaterede tilstande
  • Angst eller fobisk angst
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 24år-

OBS: 25-70

AM er et kombineret §§107-104 bo- og arbejdssted for 15 borgere med psykiatrisk diagnose samt et §104 tilbud for 5 eksterne borgere, der har brug for en arbejdsprøvning/en struktureret, meningsfuld dagligdag. Vi har en meget struktureret dagligdag med både arbejde, motion og fornøjelse. Det er et krav, at man er aktiv og deltager i stedets aktiviteter - eller i aktiviteter/tilbud udenfor AM. Der er 2 timers kontakttid pr. uge. Vi er ikke i stand til at tage vare på borgere med en misbrugsproblematik eller stærkt udadreagerende adfærd. AM er i en overgangsfase. Fra at være et hjem for 15 beboere, der kan bo her enten til de bliver for plejekrævende og derfor flytter på plejehjem eller afgår ved døden, tilstræbes det, at nye beboere er under 40 år, når de flytter ind og at formålet med opholdet er at blive stabiliseret og/eller trænet til at flytte i egen bolig med et arbejde og/eller socialpsykiatrisk støtte.

Pladser: 15

Ledige pladser dagstilbud: 5

Døgntilbud: 40654

Dagtilbud: 7183

Opsigelsesvarsel: lb.md.+1 md

Leder: Maria Tvarnø

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 10,33

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1960

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej