DSI Fonden Kærnehuset

Kontakt

Hovednummer: 2485 0601

www.kaernehuset.dk

Adresse

DSI Fonden Kærnehuset
Åhusevej, 23
7470 Karup J

Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
CVR nr.: 35491570

Om DSI Fonden Kærnehuset

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 0-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

KRAP Miljøterapi Mentalisering.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 80000

Andre sociale tilbud: §107 75.676

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Else Balle

Visitationsansvarlig: Else Balle, tlf.: 29440097

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 6,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej