Dukasku

Kontakt

Hovednummer: 2512 0373

Medejer, Søren Petersen: 25120378
Medejer, Kari Petersen: 25120378

www.dukasku.dk

Adresse

Dukasku
Åsvejen 32
4330 Hvalsø

Region: Sjælland
Kommune: Lejre
CVR nr.: 31864852

Om Dukasku

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-25 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder ud fra en kognitiv anerkendende og ressource fokuseret tilgang

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 3

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 78977

Andre sociale tilbud: Akutplads 10.132/døgn & §107 og efterværn - 53.307,00/måned

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus én måned på ordinær anbringelse

Visitationsansvarlig: Søren Petersen, tlf.: 25120373

Leder: Søren Berth Petersen

Bestyrelsesformand: Kim Storm

Antal ansatte: 22

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2015

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej