Kontakt

Hovednummer: 2512 0378

www.dukasku.dk

Adresse

Hemmelig adresse

Om Dukasku

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-25 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder ud fra en kognitiv anerkendende og ressource fokuseret tilgang. I løbet af 2024 undervises alle i traumebevidst tilgang. Vi benytter PATRIARK som risikovurderingsværktøj og SOS i samtaler med vores beboere.

Pladser: 26

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 82.294

Andre sociale tilbud: Akutplads: 7.082/10.132. pr.døgn, §107/ Ungestøtte: 55.546 pr. mdr.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus én måned på ordinær anbringelse

Leder: Søren Petersen

Visitationsansvarlig: Kari Petersen, tlf.: 25120378

Antal ansatte: 31

Fuldtidsstillinger: 29

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2015