EduKat

Kontakt

Hovednummer: 5058 2822

Hovedmail: info@edukat.dk

www.edukat.dk

Adresse

EduKat
Vårvej 43
9240 Nibe

Region: Nordjylland
Kommune: Aalborg
CVR nr.: 37542474

Om EduKat

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Skibsprojekt

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Unge som har brug for at komme væk fra deres nuværende miljø. Det kan være pga. sociale problemer, omsorgssvigt, kriminalitet måske med en sanktion. Qua sine fysiske rammer på et skib er tilbudet velegnet til unge der efterspørger en struktureret hverdag og som har brug for at fastholde en beslutning om f.eks. at stoppe misbrug og gennemføre en folkeskoleuddannelse frem til en kompetencegivende eksamen. Vi har evidens for at elever får et stærkt indlæringsløft ombord.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 70.880,-

Andre sociale tilbud: Intromåned kr. 71.425,-

Opsigelsesvarsel: lb md + 30

Visitationsansvarlig: Dorte Brodersen Falck, tlf.: 50582822

Leder: Thomas Sørensen

Bestyrelsesformand: Allan Nielsen

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2016

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej