EKKOfonden Botilbuddet Dianalund

Adresse

EKKOfonden Botilbuddet Dianalund
Kongstedvej 20
4293 Dianalund

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 35478787

Om EKKOfonden Botilbuddet Dianalund

Tilbud:

  • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd
  • Personfarlig kriminalitet
  • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: OBS. Også 17-årige

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Visitationsansvarlig: Mads Thomsen, tlf.: 71961248

Leder: Signe Kaldan Schausen

Bestyrelsesformand: Torben Reese

Organisationstype: SI/Fond

Resume af standardbeskrivelse:

Botilbuddet Dianalund godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 66 stk. 1, nr. 6 (17-årige). Botilbuddet Dianalund ligger i den lille landsby Niløse lidt uden for Dianalund midt på Sjælland. Borgerne har eksempelvis ADHD, skizofreni, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, hjerneskade og/eller misbrugsproblematikker. Hverdagen på Botilbuddet Dianalund har en fast struktur, som er tilpasset den enkelte borgeres formåen. Vi fastsætter klare socialpædagogiske mål med et fokus på hverdagens gøremål og på at lave mange forskellige fysiske aktiviteter. På Botilbuddet Dianalund arbejder vi ud fra den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen. Fælles for alle borgerne er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen. Vi bruger omgivelserne og de muligheder de giver for aktiviteter. Vi er en del af lokalsamfundet og arbejder på, at borgerne og botilbuddet skal være en integreret del af landsbyens fællesskab så vidt det er muligt.

Find vej