Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde

Kontakt

Hovednummer: 5965 4569

hovedtelefon: 59654569
hovedtelefon: 59654569

www.oerbaeksskilde.dk

Adresse

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde
Riisvej 18
4540 Fårevejle

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 25599772

Om Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - 45 år

På Ørbækskilde har vi en socialkonstruktionistisk opfattelse af relationer, systemer og kommunikation. Denne videnskabteoretiske optik sætter sit aftryk i alle vores faglige overvejelser og beslutninger - helt fra handleplan til praksis. Metodisk arbejder vi narrativt o med skærpet fokus på anerkendende tilgang. I hverdagen koncentrerer vi os om at udvikle borgerens livskompetencer hen imod mere selvstændighed med udgangspunkt i 5 funktionsniveau-parametre, nemlig: mentalisering, central coherens, kommunikation, social kompetence og ekssekutive funktioner. Hvert funktionsniveaus-parametre er beskrevet med individuelt udviklingspunkt i borgerens pædagogiske handleplan. Medarbejderne og ledelse har i fællesskab sat mål for hvert funktionsniveaus-parameter ved først at score borgerens nuværende funktionsniveau og dernæst fastsætte mål og metode for, hvordan borgeren kan rykke sig og fremtidigt score højere på skalaen.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: kr.94.485 inkl. egenbetaling

Opsigelsesvarsel: løbende måned, +1

Visitationsansvarlig: Jeanette Rasmussen, tlf.: 27153989

Leder: Jeanette Rasmussen

Bestyrelsesformand: Susanne Kaufmann

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej