Den selvejende Institution Fonden Botilbudet Lindholm

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 8669 7987

www.dsifbl.dk

Adresse

Den selvejende Institution Fonden Botilbudet Lindholm
Gravlevvej 45
9520 Skørping

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 27798225

Om Den selvejende Institution Fonden Botilbudet Lindholm

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-85 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores VÆRDIGRUNDLAG trækker på 3 filosofiske retninger: - Humanisme - Socialkonstruktionisme - Holisme Vores TEORETISKE REFERENCERAMME udgøres af: - Den biopsykosociale model - Den recoveryorienterede tilgang - Den rehabiliterende tilgang Vores PRIMÆRE METODE er: - Mentaliseringbaseret miljøterapi Vores DOKUMENTATIONSPRAKSIS består i: - Journalisering med brug af prædefinerede etiketter - Funktions- og færdighedsanalyser - Pædagogiske indsatsplaner (overordnet område med flere underområder) - Indsatsområder (konkrete målbare interventioner) - Statusrapportering.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 80.160,19 kr

Andre sociale tilbud: Individuelt

Opsigelsesvarsel: Lb. mdr. + 1 mdr.

Leder: Jan Ringstrømm

Visitationsansvarlig: Jan Ringstrømm, tlf.: 40174056

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2004

Find vej