Fonden ConCura - Skolen

Kontakt

Hovednummer: 5943 4700

Skoleleder: 24753860

www.concura.dk

Adresse

Fonden ConCura - Skolen
Kvarmløsevej 20
4340 Tølløse

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 35237038

Om Fonden ConCura - Skolen

Tilbud:

 • Skoler

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Familiebehandling
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6-18

At være et lille og overskueligt skole/dagbehandlingstilbud for børn/unge med sociale, emotionelle og indlæringsmæssige vanskeligheder, der gør, at de ikke udvikler sig i den almen grundskole eller i andre specialtilbud. Målgruppe: Børn/unge i alderen 6 – 18 år med særlige behov, der betyder, at de har brug for vidtgående specialundervisning og behandlingsintervention. Børn/unge, der er tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede. Børn/unge med diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom og autismespektrum forstyrrelser. Derudover også børn/unge uden diagnoser, der af sociale og udviklingsmæssige årsager har brug for tydelige rammer og guidning i hverdagen.

Pladser: 26

Ledige pladser dagstilbud: 2

Dagtilbud: 39.900

Opsigelsesvarsel: lbn. mdr. +1

Visitationsansvarlig: Randi Hoffmann, tlf.: 24753860

Leder: Randi Hoffmann

Bestyrelsesformand: Lene Diemer

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej