Kontakt

Hovednummer: 3163 6299-403

www.corvia.dk

Adresse

Fonden Corvia
Kannevej 10
8355 Solbjerg

Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
CVR nr.: 38714082

Om Fonden Corvia

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12 - 23 årige, men med afdeling m. mulighed for ophold til 30 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Corvia bruger følgende faglige tilgange: Anerkendende tilgang - Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i det menneske vi oplever. De Små Skridt - Vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone og søger derigennem at udvikle den unge, udfra dennes forudsætninger. Kognitiv tilgang - Vi arbejder kognitivt med vores unge og søger at ændre uhensigtsmæssig adfærd herigennem. Kommunikationspædagogisk tilgang - Vi er tydelige og enkle i kommunikationen, mundtlig, kropslig som skriftlig. Relationspædagogisk tilgang - Vi er tæt på vores unge fordi vi vil de unge. Strukturpædagogisk tilgang - Dagligdagen generelt - og dagsstrukturen - er tydelig. Der arbejdes med individuel struktur for den enkelte unge. Ressourceorienteret tilgang - Vi tager udgangspunkt i den unges ressourcer. Corvia bruger følgende metode: Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP).

Pladser: 18

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: §43 er prisen 85.700 - §107 er prisen 83.600

Andre sociale tilbud: § 107 ifm udslusning til 48.454,- kr pr måned

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 d

Leder: Thomas Roll

Visitationsansvarlig: Thomas Roll/Carsten Riber, tlf.: 31636299 - 40382504

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 19

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2017

Find vej