Fonden Huset Scheving

Kontakt

Hovednummer: 9388 4075

93880435: 93880435

www.husetscheving.dk

Adresse

Fonden Huset Scheving
Skovbakken 29
8766 Nørre Snede

Region: Midtjylland
Kommune: Ikast-Brande
CVR nr.: 37934097

Om Fonden Huset Scheving

Tilbud:

  • Botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

  • Dagbeskæftigelse
  • Bostøtte § 85

Målgrupper:

  • Indadreagerende adfærd
  • Selvskadende adfærd

Diagnoser:

  • Autisme

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-85+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Huset Scheving er et døgn og dagtilbud målrettet borgere med Autismespektrum forstyrrelser evt. med ko-morbiditeter (følge/med- lidelser) samt andre tilstande der som fællesnævner har behov for et struktureret og rammetydeligt miljø. Vi arbejder målrettet med at skabe et hjem for den enkelte borger hvor fagligheden omkring denne er i højsædet. Vi tror på at vi gennem en høj faglighed medvirker til at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte. Vi bestræber os på at skabe et miljø hvor der opleves stor tryghed og et lavt stress niveau, således at den enkelte borger oplever livskvalitet og føler sig hjemme, og derved har lettere ved at udvikle sig i en positiv retning. Det daglige arbejde udføres primært af pædagoger Huset Scheving er af social tilsyn midt godkendt til følgende paragraffer i følge serviceloven: § 107 - Voksne midlertidigt ophold op til 85+ § 108 - Voksne blivende ophold § 104 - dagbeskæftigelse

Pladser: 10

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1

Leder: Lars Nørgaard

Bestyrelsesformand: Peter K. H. Nielsen

Antal ansatte: 43

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2016

Resume af standardbeskrivelse:

Huset Scheving er et privat fondsejet døgntilbud. Fordelen ved at vi er private afspejler sig i sagsgangene, som ofte er kortere. Vi besidder ligeledes muligheden for at sige til eller fra i forbindelse med nye borgere, således at vi kan tilpasse borgergruppen på bedst mulig vis. Ligeledes har vi med vores særdeles kompetente bestyrelse sikret et højt fagligt niveau samt en sund forankring i det lokale område. Institutionen er ejet af Fonden Huset Scheving. Bag stiftelsen af fonden står de samme personer, som er grundlæggere og daglige ledere af Huset. Huset Scheving ligger i et naturskønt område i Nørre Snede. Vores bygninger ligger for enden af en stikvej, godt skærmet men alligevel kun 600 meter fra nærmeste dagligvarebutik. Vi arbejder målrettet med at skabe et hjem for den enkelte borger med fokus på en afslappet atmosfære og et lavt stressniveau. Det betragter vi som en medvirkende faktor til at den enkelte borger oplever livskvalitet og føler sig hjemme, og derved har lettere ved at udvikle sig i en positiv retning. Det daglige arbejde udføres primært af pædagoger og andet personale med en socialfaglig uddannelse. I vores faglige tilgang til borgere med Autismespektrumforstyrrelser anses dyrehold som en væsentlig faktor for trivsel. I Huset Scheving er terapi i form af kæledyr et vel benyttet redskab og vores erfaring er, at mange borgere finder ro, glæde og trives i samvær med dyr. Dette har vi taget konsekvensen af og har derfor dyrehold på grunden i form høns, får og kat

Find vej