Fonden Buddumhuse / Landlyst

Kontakt

Hovednummer: 9618 2055

www.fondenlandlyst.dk

Adresse

Fonden Buddumhuse / Landlyst
Buddumvej 40
9560 Hadsund

Region: Nordjylland
Kommune: Mariagerfjord
CVR nr.: 27600646

Om Fonden Buddumhuse / Landlyst

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • Autisme
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 4-17 / 18-23 / 18-40 / 25-85

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Bostedet Landlyst og Bostedet Villaen er bo- behandlings- og udviklingssteder for udviklingshæmmede med psykiske problemstillinger og vil ofte have diagnoser som: Angst, depression, ADHD, autisme, omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og epilepsi. Beboerne kan være udadreagerende og have problematikker i forhold til selvskade. De har stort behov for anerkendelse, forståelse og tryghed. En målrettet, kvalificeret og individuelt tilpasset indsats samtidig med massiv støtte til sociale aktiviteter, daglige gøremål og struktur. Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i vores værdier: Udvikling, Respekt og forståelse, humor og tryghed. Det pædagogiske grundlag baserer sig på KRAP Kognitiv, Anderkendende, Ressourcefokuseret, Pædagogik. Neuroaffektiv pædagogik, NUZO og TEACCH.

Pladser: 23

Ledige pladser døgntilbud: 6

Døgntilbud: 115.780 / 99.429 / 83.172 kr

Dagtilbud: 16.257 kr.

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. + 30 dage

Visitationsansvarlig: Poul Bo Nielsen, tlf.: 40461370

Leder: Poul Bo Nielsen

Antal ansatte: 40

Fuldtidsstillinger: 27

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2004

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej