Fonden Odamsgård

Kontakt

Hovednummer: 9852 4459

Mobil: 22900266

www.odamsgaard.dk

Adresse

Fonden Odamsgård
Løgstørvej 82
9500 Hobro

Region: Nordjylland
Kommune: Mariagerfjord
CVR nr.: 25853709

Om Fonden Odamsgård

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Fra 16 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kerneydelse Socialpædagogisk støtte og behandling på baggrund af En bio-psyko-social forståelsesramme danner baggrund for de pædagogiske tilgange og metoder. Neuropædagogisk tilgang, forstået som sammenhængen mellem hjerne og den konkrete adfærd. Relationsarbejde. Der bliver arbejdet med kontaktformer og betydningsfulde relationer. Det er forudsætning for tryghed, tillid, selvværd og motivation for mod og tiltro til egen udvikling, selv-afgrænsning og retning i livet. Motivationsarbejde, der bygger på psykodynamiske, kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende pædagogiske metoder. En fælles praktisk hverdag, hvor ung og voksen er sammen om ’fælles tredje’ , og hvor praksislæring ofte går forud for samtalebaseret refleksion og læring. Odamsgård tilstræber At kunne forstå At kunne finde andre veje/løsninger At kunne finde mod og mening i at forsøge At skabe optimisme og håb

Pladser: 13

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 49.797 - 70.603

Dagtilbud: Tilbud udarbejdes

Andre sociale tilbud: Tilbud udarbejdes

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Karen Bjerrum, tlf.: 29858767

Leder: Ulrik Rosendahl

Bestyrelsesformand: Knud Brix Kjeldgaard

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 18,5

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 1986

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej