Fonden Østre Gasværk

Kontakt

Hovednummer: 3929 7321

Mobiltelefon: 29133141

www.oestregasvaerk.dk

Adresse

Fonden Østre Gasværk
Carl Nielsens Allé 19, 1. sal
2100 København Ø.

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 29111049

Om Fonden Østre Gasværk

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17-35

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Personer med flere problemstillinger af social-, psykiatrisk- og misbrugkarakter - Der kan indskrives i.h.t. Servicelovens § 107

Pladser: 13

Døgntilbud: 55000

Dagtilbud: 16.608

Andre sociale tilbud: 8.304

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Lene Hansen, tlf.: 29133141

Leder: Jan Aage Førde

Bestyrelsesformand: Henrik Vagner

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1971

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej