Fonden Opholdsstedet Højgaard

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6440 6378

Adresse

Fonden Opholdsstedet Højgaard
Røjle Bygade 118
5500 Middelfart

Region: Syddanmark
Kommune: Middelfart
CVR nr.: 25986547

Om Fonden Opholdsstedet Højgaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

De små skridt Miljøterapeutisk Jeg støttende samtale Relations orienteret pædagogik Social færdighedstræning.

Pladser: 7

Døgntilbud: 79493

Andre sociale tilbud: 23411

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Lene Sørensen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Find vej