Fonden Tagkærgaard

Kontakt

Hovednummer: 7456 2456

Direktør: lb@tagkaergaard.dk

www.tagkaergaard.dk

Adresse

Fonden Tagkærgaard
Lindegade 58A
6070 Christiansfeld

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 32863558

Om Fonden Tagkærgaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-18

Vi har drevet behandlingsstedet siden 1998, og varetager behandling af unge der er, eller har været, i aktivt misbrug. Med afsæt i den unges samlede situation, tilrettelægger vi en individuel behandlingsplan, hvor vi med inspiration i den læringsteoretiske og narrative tilgang anvender en kombination af flere metoder i forløbet med den unge. Typisk vil den unge starte sit forløb på Tagskægget eller Tagudsigten, som arbejder med afrusning og afklaring af den unge. På Tagskægget er der plads til 6 unge og på Tagudsigten er der plads til 9 unge. Efter afklaring og afrusningsforløbet flytter den unge til enten Tagkærgaard, Tagstenen eller Tagkvisten, hvor behandlingen fortsætter. Samtidig er der skolegang for de unge på vores interne skole Tagkærgaardskolen, som naturligvis har til hensigt at føre den unge til eksamen og dermed klargøre den unge til uddannelse.

Pladser: 43

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 52075/98000/104150/143450

Opsigelsesvarsel: lb måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Lasse Balsgaard, tlf.: 74562456

Leder: Lasse Balsgaard

Bestyrelsesformand: Bjørn Svenson

Antal ansatte: 76

Fuldtidsstillinger: 68

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej