Fonden Tagkærgård

Kontakt

Hovednummer: 7456 2456

74562356: 25216076

www.tagkaergaard.dk

Adresse

Fonden Tagkærgård
Lindegade 58A
6070 Christiansfeld

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 32863558

Om Fonden Tagkærgård

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug

Diagnoser:

 • OCD
 • PTSD
 • Autisme
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14-18

Vi har drevet behandlingsstedet siden 1998, og varetager behandling af unge der er, eller har været, i aktivt misbrug. Med afsæt i den unges samlede situation, tilrettelægger vi en individuel behandlingsplan, hvor vi med inspiration i den læringsteoretiske og narrative tilgang anvender en kombination af flere metoder i forløbet med den unge. Typisk vil den unge starte sit forløb på Tagskægget, som arbejder med afrusning og afklaring af den unge og har plads til 5 unge Derefter starter den egentlige behandling på afdelingen for drenge, Tagkærgaard, som huser otte unge, eller på afdelingen Tagstenen som er for piger, også med plads til 8 unge. Samtidig er der skolegang for de unge på vores interne skole Tagkærgaardskolen, som naturligvis har til hensigt at føre den unge til eksamen og dermed klargøre den unge til uddannelse.

Pladser: 34

Døgntilbud: 50750/95500/101500/139800

Opsigelsesvarsel: lb måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Jon Skriver, tlf.: 74562456

Leder: Jon Skriver

Bestyrelsesformand: Bjørn Svenson

Antal ansatte: 76

Fuldtidsstillinger: 68

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej